Regulamin zapisów dzieci z obwodu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi  nr 6  im. Noblistów Polskich
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach

  Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późniejszymi zmianami))
 2. Uchwała Nr XXIV/610/2017 Rady Miasta z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Postanowienia ogólne   

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej  na stronie internetowej szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły. 
 4. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. 

Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24 przyjmowane są dzieci:
  - urodzone w 2016 r . (objęte obowiązkiem szkolnym)
  - urodzone w 2017 r. (na wniosek rodziców), jeżeli:
 • korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym
 • posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • miały decyzję o odroczeniu  spełniania obowiązku szkolnego w poprzednim roku szkolnym.

Zapisy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów kandydata oraz oświadczenia o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły. Zgłoszenie  należy złożyć w sekretariacie szkoły od 1 marca do 31 kwietnia 2023 r.
 2. Zgłoszenie można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły.
 3. Wzór formularza zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Ilość i liczebność klas

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna w ostatnim tygodniu sierpnia 2023 r.

 

 PLIKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6 W GLIWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - PDF

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6 W GLIWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - DOCX

 

Oświadczenie - miejsce zamieszkania - DOCX

Oświadczenie - miejsce zamieszkania - PDF

 
 

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO POZOSTAŁYCH KLAS Z OBWODU - DOCX

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO POZOSTAŁYCH KLAS Z OBWODU - PDF

 

Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zobacz informacje na temat plików Cookies Czytaj więcej....

  Akceptuję ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information