KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul.Jasnogórska 15-17, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
   1. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:

    Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

    a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

   2. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

  3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

  5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
   • sprostowania swoich danych,
   • usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
   • sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

  9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:  Przemysław Śmiejek - tel. 32 231 25 61
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zobacz informacje na temat plików Cookies Czytaj więcej....

  Akceptuję ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information